من به صبح روشن فردا امیدوارم

 

 

قطره بارانم

 

 

من یکی هستم ولی یک از هزارانم

 

در پی پیوستن به جمع یارانم

 

قطره بارانم

 

فکر همراهی با سیل خروشانم

 

فکر تشنگی گلها در گلستانم

 

قطره بارانم

 

میتوانم چشمه های خشک را از نو بجوشانم

 

میتوانم سرزمین خشک را از نو برویانم

 

از گل بپوشانم

 

از نو برویانم

 

کوچکم اما دست دریا را همیشه پشت سر دارم

 

من به صبح روشن فردا امیدوارم

 

من به صبح روشن فردا امیدوارم

 

قطره بارانم

 

از تبار نو رس امیدوارانم

 

عاشق هر ذره ای از خاک ایرانم

قطره بارانم

 

/ 0 نظر / 5 بازدید