بی غیرتی های سرزمینم

برای بی غیرتی های سرزمینم مینویسم که...
دست خانـــم بزک کرده اش را میگیرد و به کوچه و خیابان می آورد..


.
نمـــیدانم به نمایش گذاشتن زیبایی های خانومـــش برای دیگران..
از خــــود گذشتگی است یا از خــــدا گذشتگی..!!قابل توجه آونهایی که میــــگویند..!؟
حجاب متعلق به 1400سال پیش است و موجب عقب افتادگیمیشود.!!
و امروزه عــــصر تمـــدن و ترقــــی است..!!
این روشنفــــکران خوب بدانند کــــه..!!
.
.
اگر اقتــــدا کردن به حجاب حضرت زهرا(س) عقب افتادگی است..!
اگر اقتدا کردن به بچه های فاطــمه(س)مــــوجب بی کلاسی میشود..!

با صدای بلند اعــــلام میکــــنیم کــه..!!
افتــــخار میکنیم که عقـــب افتـــاده ایم..!!
افتـــخار میکنیم که بی کـــلاســـیـــم..!!


.
و اگــــر با کلاســی و تجــدد بر بی بــندو باری است..
خدا را شـــکر که ما با کلاس نیـــستیم..؟!ما عقب افتاده ها افتخار میکـــنیم که..
ناموس هایمان را از کوچـــیکی با حجاب زهـــرایی آشنا میکنیم..


.
ما عقــب افتاده ها مثل بعضی از متــمدنین امروزی نیستیم که..
به بچه هایشان از کوچیکی رقـــص یاد می دهند..!!
و اینچنین می آیند در خیابان برای نشـــان دادن رقص بچه هایشان..!صرفا جهت تلــــنگر به آن دسته از آقا پســــرهای که میگویند..
به عشق دلــــــم..!همیشه ولـــــم..!!
این آقا پســــرها خوب بدانند..!
.
دختری که در خیابان میاد و در برخورد با هر کسی..
دهنشو تا گوشاش باز میکنه و میخنده..!!
.
دختری که اگه آرایش نکنه بیرون نمیاد..!!


.
دختری که وقتی میاد به خیابان تازه یادش میاد که باید..
موبایل رو از جیب شلوارش(نه از جیب مانتوش)بیرون بیاره..!!
.
دختری که تا آستینهای مانتوش را تا آرنج نزنه بیرون نمیاد..!

.

والله قســــم چنین دختـــری به درد زنـــدگی نمیـــخوره..!!
----------------------------------------------
------------------------------
--------------
درد نــــوشـــت..!!
حرف برای گفتن زیاده ولی در حوصله این پْست نمیگنجه..!
خواستم مطلب رو ادامه بدم میترسم بعضی ها انگ..
متعصب تندرو به ما بزنند..!
بــــگــــــذریــــــم...!!
داغ دل زیـــــــاده..!!

/ 0 نظر / 10 بازدید