تقارن فاطمیه با نوروز


 

دلم گرفته خدایا ، چگونه عید بگیرم؟

رسیده ماتم زهرا(س) ، چگونه عید بگیرم؟


به یاد ماتم مادر(س) ، شکسته شد دل مهدی(عج)

 در این مصیبت عظمی ، چگونه عید بگیرم؟


عزیز جان پیمبر(ص) ، انیس و مونس حیدر(ع)

شدی فسرده ز غمها، چگونه عید بگیرم؟


زدند آتش کین بر در سرای تو دو نان

تو سوختی ز غم آنجا ، چگونه عید بگیرم؟

 

شدی شهیده و بعد از تو دشمنان تو گفتند

علیست بیکس و تنها ، چگونه عید بگیرم؟


حسن(ع) ز غصه پریشان ، حسین(ع) غمزده گریان

به ناله زینب کبری(س) ، چگونه عید بگیرم؟

 

محمد حسن زاده

/ 0 نظر / 10 بازدید