سیر تاریخی مهریه و نتایج آن

 

عصر شکار: 20 کیلو گوشت دایناسور، 40 کیلو گوشت اژدها.

 

نتیجه: دایناسورها منقرض شدند

 

عصر کشاورزی: 24 دست تبر سنگی، 24 دست تیغه و داس جنگی.

 

نتیجه: افزایش قتل به دلیل دم دست بودن داس برای خانوم ها

 

عصر فلز: 70 ورقه مسی، 50 تا خنجر مفرغی و سرگرز آهنی.

 

نتیجه: افزایش شکستگی سر مردان به دلیل تماس با گرز آهنی

 

عصر بخار: 30 هزارتومان و بخار کردن آب حوض خانه عروس خانوم

 

نتیجه: کمبود آب و جیره بندی شدن آب

 

عصر صنعت: 1 میلیون پول، 14 سکه طلا، یک اتومبیل و هرچی که با ص شروع میشد

 

نتیجه: بنا به درخواست آقایان تولید ژیان آغاز شد

 

عصر کامپیوتر: هم وزن عروس خانم سکه طلا!!!

 

نتیجه: هرچی عروس خانوم مانکن تر باشد بهتر است

 

نتیجه گیری کلی: بابا بگو نمیخوایم زن بهت بدیم دیگه... این کارها یعنی چی؟؟

 

عامل اصلی انقراض دایناسور ها==> عروس ها

 

عامل اصلی کشته شدن مردها==> عروس ها

 

عامل اصلی ناقص شدن مردها==> عروس ها

 

عامل اصلی کمبود آب در تابستان ها==> عروس ها

 

عامل اصلی افزایش ماشین های فرسوده در سطح شهر==> عروس ها

 

عامل اصلی افزایش چاقی و افزایش بیماری ها==> عروس ها

 

/ 0 نظر / 7 بازدید