میدونی؟

 

آیا میدانستید که:در مجسمه هایی که برای یاد بود سربازها میسازند,اگر 2پای اسب بالا باشد آن سرباز در میدان جنگ کشته شده.

اگر 1پای اسب بالا باشد سرباز بر اثر جراحات ناشی از جنگ مرده.

اگر 4ای اسب روی زمین باشد آن سربازبه مرگ طبیعی مرده.

 

آیا میدانستید که: مهاجرین انگلیسی در استرالیا با حیوان عجیبی روبرو شدند که بسیار بالا و دور می پریده. هنگامیکه از بومیان در مورد این حیوان با حرکات بدن پرسیده اند آنها در جواب گفته اند:

Kan Ghu Ru

که در زبان انگلیسی به Kangaroo تبدیل شده است.

در حقیقت منظور بومیان این بوده که "ما منظور شما را نمی فهمیم".

 

آیا میدانستید که: هر کدام از شاه های ورقهای بازی نشانگر شاهی در واقعیت است؟

♦ خشت: ژولیوس سزار

♠ پیک: شاه دیوید

♣ خاج: اسکندر کبیر

♥ دل: شارلمانی

 

آیا میدانستید که: ماهیچه های قلب انسان قادرند خون را به ارتفاع 10 متر به هوا پرتاب کنند؟

 

آیا می‌دانستید که: 111،111،111 × 111،111،111 = 12،345،678،987،654،321

 

 

آیا میدانستید که: فیلها تنها موجوداتی هستند که نمیتوانند بپرند؟

 

آیا میدانستید که: قویترین ماهیچه بدن، ماهیچه زبان است؟

 

آیا میدانستید که: طبق آمار افراد از عنکبوت بیش از مرگ می ترسند؟

 

آیا میدانستید که: خرسهای قطبی چپ دست هستند؟

 

آیا میدانستید که: سوسمارها نمیتوانند زبانشان را بیرون بیاورند؟

 

آیا میدانستید که: مراکز چشایی پروانه روی پاهایش قرار دارد؟

 

آیا میدانستید که: سوسکها تا 9 روز پس از، از دست دادن سرشان قادر به زنده ماندن هستند و تنها به این دلیل می میرند که نمیتوانند چیزی بخورند؟

 

آیا میدانستید که: صدای اردک اکو ندارد وهیچکس هم دلیل آنرا نمیداند؟

 

آیا میدانستید که: امکان ندارد بتوانید با چشم باز عطسه کنید؟

 

آیا میدانستید که: ستاره های دریایی مغز ندارند؟

 

آیا میدانستید که: ادیسون از تاریکی می ترسیده است ؟

 

آیا می‌دانستید که: ریشه کلمه "Cemetry" (قبرستان) در حقیقت کلمه یونانی "Koimetirio" به معنی "خوابگاه" است؟

 

آیا میدانستید که: امکان ندارد بتوانید آرنج خود را لیس بزنید؟

 

آیا میدانستید که: پشه ها دندان دارند؟

 

آیا میدانستید که: 80% افرادی که این مطلب را میخوانند سعی می کنند آرنجشان را لیس بزنند

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید