پست های ارسال شده در مهر سال 1389

                     اگر تهدیدت کردن                                   بدان!                                         در برابرت ناتوانند
/ 0 نظر / 13 بازدید
  خدایا:مرا همواره اگاه وهوشیار دار تا پیش ازشناختن درست وکامل کسی یا فکری مثبت یا منفی قضاوت نکنم.                                                                     ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

متولدین ماه های سال و نوع قهوه ترجیهی

      برج حمل (فروردین)   یک کلام، ختم کلام...سه فنجان اسپرسو حال قوچ ما را حسابی جا میاره!         برج ثور (اردیبهشت)   کاپوچینو...البته فنجانش حتماً باید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید