پست های ارسال شده در بهمن سال 1390

هرگز زانو نخواهم زد حتی اگر آسمان کوتاهتر از قامتم باشد...                                                                                                    "کوروش بزرگ" ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید