شرح خطبه متقین نهج البلاغه/استاد پناهیان

جلسه 4: تأمّل در مقدمۀ کلام امیرالمومنین(ع) در خطبه همام

 • انگیزه‌ها و فواید ابتداء نمودن کلام با حمد و ثنای الهی

 • تأمّل در مقدمۀ کلام امیرالمؤمنین علی‌(ع) قبل از توصیف متقین

  • الف. بخش اوّل مقدمه

   • چگونه خدایی قابل پرستش است؟

   • نفع تقوا به چه کسی می‌رسد؟

  • ب. بخش دوم مقدمه

   • بررسی تفاوتهای طبیعی انسانها

   • ارتباط تقوا با خصلت‌های متفاوت در آدم‌ها

جلسه 5: اهمّیت درک زیبایی مفهوم «تقوا»

 • اهمیت رؤیت زیبایی‌های دین

 • بازشناسی مفهوم «تقوا»

  • علّت درک نکردن زیبایی مفهوم تقوا چیست؟

  • رابطۀ مفهوم تقوا با مفهوم عشق چیست؟

  • رابطه مفهوم تقوا با مفهوم ترس و... چیست؟

  • بررسی عناصر موجود در تقوا

 • ضرورت نیاز به تقوا از زاویۀ هستی‌شناسی و انسان‌شناسی

 • نوع معیشت امام زمان‌(عج) و یاران خاص ایشان در زمان ظهور و ارتباط آن با مفهوم تقوا

جلسه 6: بررسی مفاهیمی همچون «تشیع، اهل، فضل» و نگاهی به ورودی ها و خروجی های دل

 • رابطۀ مفهوم تشیع با مفهوم تقوا

 • بررسی گوارا بودن و نبودن برخی از کلمات نزد امیرالمؤمنین‌(ع)

 • اهل فضائل شدن به چه معنی است؟

 • بررسی تفاوت فضل خداوند با فضل ما

 • خروجی‌های دل مهمتر است یا ورودی‌های دل؟

 • آیا می‌توان مهمترین خروجی دل، یعنی «زبان» را کنترل کرد؟

جلسه 7: اهمّیت و چگونگی کنترل زبان

 • بررسی تفاوت ها و شباهت های شهوت و لسان در بیچارگی انسان

 • چگونگی ریشه‌کن نمودن بدی‌ها از راه کنترل زبان

 • بیان سه نمونه از گناهان زبانی

  • عیبی که در ارتباط با دیگران است همچون غیبت

  • عیبی که در ارتباط با خودمان است همچون دروغ

  • عیبی که در ارتباط با خداوند است همچون تجلّی تکبر در سخن گفتن

 • مراحل کنترل زبان

  • چه حرفی بزنیم و چه حرفی نزنیم؟

  • چگونه حرف بزنیم و چگونه حرف نزنیم؟

  • با چه نیتی حرف بزنیم؟

 • جبران بد زبانی با خوش زبانی (بیان دو نمونه)

  • تلاوت قرآن

  • خوش زبانی با نزدیکان خصوصاً والدین

 • تأثیرات سکوت حکیمانه در رسیدن به سخن گفتن به «صواب»

جلسه 8: ارتباط سخن گفتن با سکوت

 • دلایل دشواری کنترل زبان

 • بررسی فضایل «سکوت» یا راحت‌ترین راه کنترل زبان

 • سکوت برتر است یا سخن گفتن؟

 • خطر فقط نگاه منفعلانه داشتن به دین

 • چرا بیشتر به سکوت توصیه شده‌ایم؟

 • چرا امیرالمؤمنین از سخن گفتن متقین در اوّلین فراز کلام خود سخن می‌گوید نه از سکوت؟

جلسه 9: اهمّیت و شرایط یک لباس خوب

 • اهمّیت لباس

  • در خدمت به دین

  • در خدمت به خود

 • بررسی کاربردهای لباس

  • الف. از نظر نیّت

   • (رابطۀ آراستگی لباس و داشتن نیّت درست)

  • ب. از نظر ظاهر

   • شرایط لباس میانه

   • اقسام تظاهرات معنوی

 • نتایج پوشیدن لباس میانه

جلسه 10: اهمّیت کنترل چشم و تقویت دل

 • بررسی جایگاه چشم از منظر یکی از ورودی‌های دل

 • راههای تقویت دل بعنوان پشتوانۀ چشم

 • کارکردهای مثبت چشم

 • نتایج تقویت دل در رابطه با چشم

  • جلوگیری از آثار بد نگاه

  • کنترل نگاه

 • دلایل اهمّیت کنترل چشم

 • رابطۀ کنجکاوی با تأثیرات بد نگاه

جلسه 11: بررسی نقش کلیدی تواضع

 • بررسی معنای «مشی» در عبارت «مشیهم التواضع»

 • چرا طبع آدمی تواضع کردن را عجیب و سخت می‌داند؟

 • اهمّیت فوق‌العاده تواضع

  • در زندگی فردی

  • در زندگی اجتماعی

 • ارتباط حقیقت تواضع با رفتارهای متواضعانه

جلسه 12: راههای کنترل نگاه

 • بررسی راههای کنترل نگاه در مقابل نامحرم

  • درک فلسفه محرومیت‌ها و چشم‌پوشی از محرومیت‌ها

   • الف. آثار مثبت چشم‌پوشی از محرومیت‌ها

   • ب. آثار منفی عدم چشم‌پوشی از محرومیت‌ها

  • درک اثرات جبران ناپذیر نگاه در دل و روح آدمی

   • الف. بررسی اثرات نگاه خوب

   • ب. بررسی اثرات نگاه بد

 • درک عظمت خدا راهکار گذشتن از لذّت نگاه حرام

 • راههای درک عظمت خداوند

  • اثرات سجده‌های طولانی

  • اجرای فرمان خداوند بر خلاف میل خودمان

جلسه 13: بازنگری مقدمه و پنج فراز ابتدایی خطبه همام

 • نگاهی به اثر مونتاژ (کنار هم گذاشتن) مطلوب و یا نامطلوب آیات و روایات

 • تفاوت درخواست توصیه با درخواست توصیف برای آدم شدن

 • به چه دلیل خطبۀ همام از عمق جان امیرالمؤمنین‌(ع) برخواسته است؟

 • بررسی اثر خطبۀ همام بعد از دو مرحله

  • مرحله اول: فهم دانه دانه فرازهای خطبه

  • مرحله دوم: فهم خطبه بعد از کنار هم گذاشتن فرازهای آن

 • نگاه دیگری به معنای اهلیّت داشتن برای فضایل

 • نگاهی اجمالی به ظواهر اهل تقوا

 • بررسی خطرات صفت برتری طلبی

 • بررسی تأثیرات چشم پوشی از حرام و مخالفت با خواسته‌های دل

جلسه 14: علم نافع و غیر نافع

 • بیان سه نکته مهم دربارۀ «وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم»

  • وقف کردن

  • تأکید بر علم آموزی

  • پرهیز از علم غیرنافع

 • بررسی آثار و ویژگی‌های علم غیر نافع

 • ویژگی‌های علم نافع

 • رسالت رسانه‌ها و نظام آموزشی در ایجاد فرهنگ پرهیز از علوم و آگاهی‌های غیر نافع

 • بررسی اهمّیت علم آموزی خصوصاً در دوران جوانی

  • شناخت معنای وقف دربارۀ علم

 • آیا علم نافع تنها مربوط به علوم دینی است؟

جلسه 15: ارتباط تقوا با علم

 • چگونگی توجه به خطبه همام

 • رابطۀ علم‌آموزی با معنویت و تقوا

 • بررسی یکی دیگر از ضررهای علم غیرنافع و ارتباط آن با موضوع توجه و تمرکز در نماز

 • بررسی برخی از آثار و برکات علم

  • ارتباط درک پیچیده‌گی‌های دین با علم آموزی

  • ارتباط صبر با علم آموزی

  • ارتباط تواضع با علم آموزی

  • ارتباط نماز با علم آموزی

 • طبیعی نبودن کم بود معنویت در دانشگاهها

 • توجه به معنی وقف در ارتباط با علم‌آموزی

جلسه 16: یکی دیگر از وجوه ارتباط تقوا با علم

 • ارتباط توصیه‌های حداکثری با حداقل دین‌داری

 • بیان یکی دیگر از وجوه تأثیرات علم نافع بر تقوا

  • ارتباط جهل، با دشمنی نسبت به دین

  • ارتباط علم با جهل

 • مهمترین درس اخلاق صدا و سیما چه می‌تواند باشد؟!

 • حقِّ گوش از لسان امام سجاد‌(ع)

جلسه 17: نقش و جایگاه معلّم در ارتباط با علم نافع

 • تضاد سطحی‌نگری با دین‌داری

 • نقش اساسی معلّم در ارتباط با علم نافع

 • چگونگی تثبیت علم در قلب

 • تأثیرات منفی امتحانات علمی به شیوۀ امروزی و ارائه راه‌کار مناسب

 • ضرر کتمان علم نافع

 • بررسی موضوع «دریافت مزد در قبال یاد دادن علم»

 • اهمّیت انتخاب معلّم و بررسی شرایط آن

 • خطرات و آسیب‌های معلمین بی‌تخصص در عرصۀ رسانه و برنامه‌های نمایشی و هنری

 • تأمّل در مفهوم «تعادل» بعنوان یکی از ویژگی‌های معلّم خوب

جلسه 18: ارتباط درست با رخا (گشایش)

 • جایگاه صفات ظاهری و صفات باطنی در خطبۀ همام

 • منظور از یکسان بودن حال متقین در بلا و رخا چیست؟

 • چرا بعضی‌ها تا بلا نباشد از شادی‌ها نمی‌توانند لذت ببرند؟

 • علّت دوام شادی متقین در مواجه با نعمت‌ها چیست؟

 • چگونه می‌توان با «رخا» رابطۀ درستی برقرار کرد؟

جلسه 19: رفتار های غلط در هنگام رخا (گشایش) و راه رسیدن به تعادل روحی

 • 1. اهمیّت اصلاح شخصیت و رابطة آن با بحث ایمان

 • 2. آثار بحث اصلاح شخصیت

  • روشن شدن جایگاه ایمان

  • ایجاد امید

  • ایجاد برنامه

 • 3. رابطة بی‌شخصیتی انسان با جزع و فزع نمودنِ در سختی‌ها

 • 4. رابطة شکر و بلا در کلام علی‌(ع)

جلسه 20: رفتارهای غلط و درست در هنگام گرفتاری (بلا) و شناخت انگیزه های آن

 • 1. انگیزه‌های برخورد درست با گرفتاری (بلا)

  • انگیزه عاشقانه

  • انگیزه ایمانی

  • انگیزه اخلاقی

  • انگیزه عقلانی

 • 2. علّت بالا رفتن آمار طلاق

 • 3. دو عامل مهمّ کم تحملی در گرفتاری (بلا)

  • الف. مقصر دانستن دیگران در هنگام گرفتاری

   • ب. بدون گرفتاری (بلا) دیدن دیگران

 • 4. بررسی دشمنان سه‌گانۀ مؤمن

 • 5. تأثیر کربلای حسینی در تحمل گرفتاری (بلا

جلسه 21: صبر بر بلاء،شرح عبارت «نزلت انفسهم منهم فی البلاء کالتی نزلت فی الرخاء»

 • راه‌های ایجاد تعادل در هنگام بلاء

  • 1. حفظ تعادل در هنگام رخاء

  • 2. عاشقی

  • 3. ایمان

  • 4. بلاء را از خدا دانستن

  • 5. بلاء را لازمه رشد معنوی دانستن

  • 6. اخلاق (زندگی اخلاقی)

  • 7. تنها ندیدن خود در بلاء

  • 8. زندگی و تحلیل عقلانی داشتن

  • 9. بلا را لازمه لقاءالله دانستن

  • 10. تعریف بلاء و فلسفه آن برای خود

جلسه 22: دینداری فعالانه و دینداری منفعلانه، شرح عبارت «خوفا من العقاب و شوقا الی الثّواب»

 • ویژگی‌های دینداری فعالانه و منفعلانه

 • کسیکه دینداری فعالانه دارد، اشتیاق به مرگ هم دارد

 • راه‌های فعالانه دینداری کردن

 • أثیر خوف و شوق بر دینداری فعالانه

 • کبریایی خدا و دینداری فعالانه

جلسه 23: شناخت خوف و شوق و اهمّیت هریک، شرح عبارت «شوقا الی الثّواب و خوفا من العقاب»

 • آثار خوف و شوق معنوی در سرگرمی و دل‌مشغولی

  • سرگرم شدن روح

  • سر نرفتن حوصله

  • به پرواز در آمدن روح

  • گرم شدن زندگی

 • اولویت شوق و اولیت خوف

  • ترس مانع هرزگی و پراکندگی است

  • خوف باعث آمادگی برای شوق است

 • تفاوت‌های خوفِ مقدمه شوق و خوفِ نتیجة شوق

  • ترس از کم گذاشتن برای خدا

  • ترس از دست دادن خدا

  • ترس از دیر رسیدن

  • ترس از خوب نرسیدن

  • ترس از قهر او

 • معنای شوق به ثواب

 • معنای ثواب و آثار ثواب خواستن از خدا

جلسه 24: هدف خلقت؛ تسبیح خدا، شرح فراز «عظم الخالق فی انفسهم فصغر مادونه فی اعینهم»

 • دین حداقلی، دین نیست

 • آثار دین حداقلی

  • لذّت نبردن از دین و متنفر شدن از دین

  • متنفر کردن دیگران از دین

  • جذب شدن افراد محتاط به دین

  • عدم درک هدف خلقت

 • ما برای تحسین و تسبیح خدا آفریده شده‌ایم

 • تحسین خدا نه تصاحب خدا

 • نماز تمرین تسبیح خداست

 • صلوات بر اهل‌بیت، ادامه تسبیح خدا

 • تمام ذرّات مشغول تسبیح‌اند

 • فلسفه تسبیح چیست؟

 • درک حقیقت خوب بودن لازمه تسبیح است

 • کسیکه زیبایی خدا را تسبیح کند، چیز دیگری را تحسین نمی‌کند

جلسه 25: شناخت خدا در دل و نتایج آن،شرح عبارت «عظم الخالق فی انفسهم...»

 • درک عظمت خدا دارای اولویت و اولیت نسبت به عشق به خدا است.

 • چه نگاهی نسبت به دنیا داشته باشیم؟

 • معیار صغیر بودن دنیا در چشم انسان

 • انجام کار دنیا در عین مهم ندانستن آن

 • نتیجه عظمت یافتن خدا در دل

 • بهشت یعنی پیش خدا بودن

 • علّت فوت همّام: دیدن اقتدار خدا در اهل تقوا

 • برای ترس از جهنّم چه باید کرد؟

جلسه 26: حقیقت خوبی «و لو لا الاجل الذی...فهم فیها معذبون»

 • 1. آثار نگاه حداقلی به دین

 • تحمل نمودن اجباری دین

 • فراری شدن دیگران از دینداری ما

 • جذب شدن آدم‌های جسور به دین ما

 • درک نکردن هدف خلقت خودمان

 • 2. دین برای چیست؟

 • 3. فرق آدم‌هایی که دنبال تصاحب همه چیزند حتی خدا! با کسی که به تحسین خدا مشغول است!

 • 4. درک خوبی و ارتباط آن با تسبیح و تقدیس خداوند

 • 5. چرا اهل تقوا غیر خدا در نظرشان کوچک است؟

 • 6. ارتباط کربلا با درک خوبی و بدی

جلسه 27: انواع حزن، شرح فراز «قلوبهم محزونه»

 • مروری بر فرازهای گذشته خطبة همّام

 • زیبایی موسیقی موجود در خطبه

 • اهمیّت حزن و نادر بودن روایات مربوط

 • غصّه خوردن برای دنیا و راه درمان آن

 • انواع حزن (غم)

  • حزن مرضی (مانند حسادت)

  • غم طبیعی

  • غم معنوی (عرفانی)

 • ویژگی‌های غم معنوی (آثار)

  • جدا نشدن از شادی

  • کم نشدن انگیزه

  • کم نشدن دقت در زندگی

/ 0 نظر / 81 بازدید