شهدا شرمنده ایم

بعد از شما دیگر شهرمان بوی خدا نمی دهد...

خیابان هایمان را به نام شما زینت داده ایم...


ولی...!!!

 

آنقدر خیابانها پر شده از دختران بزک کرده و پسران شبیه دختران.....

 

که دیگر یادمان رفته رشادت های شما را...!!!

 

کاش معنی حفظ ارزش ها را میدانستیم...       کاش...  کاش .... کاش..!!

 

منبع:

 

/ 0 نظر / 12 بازدید