ما نسلی هستیم که . . .

منبع : افسران

 

ما نسلی هستیم که اگر از در بیرونمان کنند از پنجره می‌آییم!

◄ ما نسلی هستیم که تا چشم باز کردیم دوران فراموشی اجباری جنگ بود!

◄ تا دندان گرفتیم دوره مانور تجمل!

◄ تا پا گرفتیم دوره تحول فرهنگی!

◄ تا زبان باز کردیم شد دوره مذاکره!

◄ تا مدرسه رفتیم شد گفتگوی تمدن‌ها!

◄ تا سبیل سبز کردیم شدیم خاک‌ریز اول جنگ با ناتوی فرهنگی!

◄ تا آمدیم گرد دوران تحصیل بتکانیم شد فتنه ...

◄ تا به دانشگاه خو گرفتیم شد گذر از فتنه!

◄ تا دانشگاه تمام کنیم شد اعتدال!


◄ با این همه توصیف ما نسل ندیده خریداریم ...

◄ ندیده منقلبیم ...

◄ جنگ ندیده رزمنده‌ایم ...

◄ امام ندیده عاشقیم ...

◄ منافق ندیده دشمنیم ...

◄ و مذاکره نکرده پیروز ...

☑ما نسل سربازان آخرالزمانی هستیم که سیدنا آوینی در روایت فتحش بشارت می‌داد ...

☑ما همان نسل گمنامانیم که دشمن ندیده تیر و ترکش می‌خوریم ...

•از خودی زخم زبان!

•و از ناخودی سیلی می‌خوریم!

√ آری!

✘ما همان نسلیم هستیم که انتقام سیلی را می‌گیریم ...

✘و اسرائیل را آواره می‌کنیم ...


+ این همه مایی که گفتم نه من! شرح حال نواده‌های روح‌الله است در چندین نسل بعد انفاس قدسی‌اش ...

/ 0 نظر / 91 بازدید