متشکرم

 

به‌خاطر بی‌توجهی‌ات از تو متشکرم!

چون به من یاد دادی به‌ خودم توجه کنم و اعتمادبه‌نفسم را بالا ببرم.

 

به‌خاطر بی‌علاقگی‌ات از تو متشکرم!

چون به من یاد دادی علایقم را بشناسم و آن‌ها را بارور کنم.

 

به‌خاطر بی‌تفاوتی‌ات از تو متشکرم!

چون به من یاد دادی ارزش سخنانم را بدانم، علم خود را افزون و سخنانم را پربارتر کنم.

 

به‌خاطر منفی‌بافی‌ها و ایرادهایت از تو متشکرم!

چون به من یاد دادی انرژی‌های مثبتم را افزایش دهم و زیبایی‌ها را ببینم.

 

به‌خاطر بدی‌هایت از تو متشکرم!

چون به من یاد دادی خوبی‌های دیگران را ببینم و تا می‌توانم، خوبی کنم.

 

به‌خاطر گله‌ها و شکایت‌هایت از تو متشکرم!

چون به من یاد دادی تا زنده‌ام، زندگی کنم

 

/ 0 نظر / 8 بازدید