جملات هستی بخش

 

 

خلاق باش و نگران نباش چه می کنی انسان کارهای بسیاری را باید انجام دهد اما هر کاری را مبتکرانه و از روی شیفتگی و اخلاص انجام بده آنگاه کار تو عبادت می شود 

عشق یک آیینه است. رابطه ی واقعی آیینه ای است که در آن دو عاشق چهره ی یکدیگر را می بینند و خدا را باز می شناسند . این راهی به سوی پروردگار است

اگر بیشتر عشق بورزی بیشتری و اگر کمتر عشق بورزی کمتری . تو همیشه در تناسب با عشق هستیو تناسب عشق تناسب بودن توست

عشق قادر است نقطه ی مقابل خود یعنی نفرت را در بر بگیرد

وقتی عشق می ورزی همه جا خدا هست و وقتی نفرت می ورزی همه جا شیطان است 

عشق نخستین گام به سوی کبریاست و تسلیم آخرین گام است و این دو گام کل سفر ماست

عشق به دیگران فردیت می بخشد اما فردیت خود را از دست نمی دهد

احساس و عشق سفیدند چون برترینند

عشق ورزیدن به خدا را باید آغاز کرد زیرا که آن آغاز ماست

هر کار عاشقانه ای یک تولد دوباره است

عشق همیشه محترمانه است عشق تکریم است

عشق یک راز است نمی توانی به آن افسار بزنی عشق را نباید دست کاری یا قانونمند کرد یا نباید آن را تحمیل کنیم

نفس حیات جسم است و عشق حیات روح است

عشق مقدس است باید آن را گرامی بداریم

عشق یک پرنده است

عشق اگر عشق باشد هر چیزی از حیطه ی آن خارج نیست

عشق تمام نمی شود چون عشق زندگی است

عشق جاودانگی است بی زمان است

چکیده ی پیام من فقط عشق است   

 

/ 0 نظر / 5 بازدید