مسافران فرصت دارند حلالیت بطلبند

 

جراید:

(هواپیماهای سبک وارد ناوگان مسافربری ایران می شود)!

 

 

 

 

 

از قدیم الایام گفته اند که «هواپیما، سبکش خوبه»! زیرا هواپیمای سبک بر خلاف هواپیماهای پهن پیکر سنگین، کلی مزایا و محاسن دارد که مختصراً به چند نمونه از آنها اشاره می نماییم:

 

 

 

1 - هواپیماهای سبک به سوخت نیاز ندارند، یعنی شرکتهای هواپیمایی سوخت آنها را در بازار آزاد می فروشند و پولش را به چند تا زخم دیگر می زنند، زیرا به دلیل اینکه این هواپیماها سبک می باشند، با نصب چند بادبان بر روی آنها، باد همانطور که کشتی را در دریا به حرکت در می آورد، این هواپیماها را نیز در آسمان جا بجا می کند و این یعنی بدون نیاز به هیچ گونه سوختی، قادر به پرواز کردن در آسمان خواهند بود!

 

 

2 - هواپیماهای سبک هنگام بروز نقص فنی که به کاهش ارتفاع آنها منجر می شود، چون خودشان سبک هستند و مقدار کم سنگینی آنها هم به خاطر مسافرانشان می باشد لذا مثل بالن که اگر چند کیسه شن از بدنه اش رها کنند، بالا می رود در این هواپیماها هم با پرت کردن یکی دوتا از مسافران به بیرون، هواپیما سبکتر شده و دوباره اوج می گیرد و به ارتفاع استاندارد خواهد رسید!

 

 

3 - هواپیماهای سبک چنانچه هنگام پرواز موتورهایشان از کار بیفتد و سقوط کنند، چون سبک هستند بر خلاف هواپیماهای سنگین کلی زمان می برد تا به زمین برسند و بترکند، در نتیجه مسافران فرصت زیادی خواهند داشت تا قبل از مرگ از گناهانشان توبه کنند، از طریق تماس تلفنی از کسانی که در حقشان بدی کردند حلالیت بطلبند، اگر وصیتی دارند بکنند و از خانواده و دوستانشان برای همیشه خداحافظی نمایند!

 

 

4 - هواپیماهای سبک پس از اینکه سقوط می کنند، به دلیل سبک و کوچک بودنشان بر خلاف هواپیماهای سنگین، خرابی چندانی بوجود نمی آورند، یعنی اگر در منطقه مسکونی یا زراعی و یا در فرودگاه سقوط کنند، فقط خودشان و مسافرانشان می ترکند و خسارت دیگری به بار نخواهند آورد!

 

 

5 - و سرانجام هواپیماهای سبک قیمت بلیتشان هم سبکتر و ارزانتر از هواپیماهای سنگین است که این مهمترین مزیتشان محسوب خواهد شد

 

/ 0 نظر / 9 بازدید