# زلزله_تهران

حتماً بخوانید و به افراد خانواده آموزش دهید: زلزله تهران

حتماً بخوانید و به افراد خانواده آموزش دهید: زلزله تهران   http://www.vojoudi.com/earthquake/cities/edu_teh_03_per.htm http://www.vojoudi.com/earthquake/cities/edu_teh_04_per.htm        .امیدوارم که این اتفاق توی تهران هیچوقت نیفته ولی از اونجا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید