# شریعتی
  خدایا:مرا همواره اگاه وهوشیار دار تا پیش ازشناختن درست وکامل کسی یا فکری مثبت یا منفی قضاوت نکنم.                                                                     ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید