# میخی_افتاد

میخی افتاد

  میخی افتاد، بخاطرمیخی، نعلی افتاد، بخاطرنعلی، اسب افتاد، بخاطراسبی، سواری افتاد، بخاطرسواری، جنگی شکست خورد، بخاطرشکستی، مملکتی نابود شد، وهمه ی اینها بخاطرکسی بود که میخ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید