گرانترین و ارزانترین شهرهای ایران

 

در میان شهرهای بزرگ، متوسط قیمت یک متر مربع زمین و ساختمان کلنگی در سال 1385 همچنان در تهران بیشترین مبلغ 8494 هزار ریال و در زاهدان نیز کمترین مبلغ 886 هزار ریال بوده است.

به گزارش«جهان» و به نقل از فارس، پس ازتهران بیشترین قیمت متعلق به شهرهای اصفهان (3569 هزار ریال) و قزوین (3323 هزار ریال است. این در حالی است که در سال 1384 رشت رتبه سوم و ایلام رتبه آخر را داشته‌اند.

 

 

بنابراین گزارش، تغییر قیمت‌ها در سال 1385 نسبت به سال 1384 علت این جابجایی بوده است، به طوری که در شهر قزوین در سال 1385 نسبت به سال 1384 قیمت یک متر مربع زمین 7/99 درصد رشد داشته است. این مقدار، بیشترین نرخ رشد در این سال بوده است. رشد این قیمت در بیرجند 8/86 درصد و در ساری 8/82 درصد (رشد قیمت در رشت تنها 5/12 درصد) بوده است.

 

 

در مقابل، در شهر خرم‌آباد 3/ 22 درصد ، در شهر اصفهان 6/11درصد و در شهر ارومیه 1/4 درصد کاهش داشته است. همچنین رشد قیمت زمین در ایلام 2/22 درصد در مقابل 5/1 درصد رشد در زاهدان بوده است.

 

 

در مجموع می‌توان گفت تغییر قیمت‌های سال 1385 نسبت به سال 1384 قابل توجه، اما در شهرهای مختلف به شدت متفاوت بوده است، به طوری که اختلاف بیشترین و کمترین رشد 122درصد بوده است.

 

* قیمت زیربنای واحد مسکونی در شهرهای منتخب

 

متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی (اعم از آپارتمان و ویلایی) نیز در شهرهای منتخب در سال 1385 نسبت به سال 1384 رشد قابل توجهی داشته است. رشد این قیمت به طور متوسط بیش از رشد قیمت زمین بوده است. قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی فقط در شهر زاهدان 4/4درصد رشد منفی داشته است.

 

 

در مقابل، رشد شدید (مانند 7/99درصد) نیز در قیمت واحد‌های مسکونی مشاهده نمی‌شود. بیشترین رشد قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در سال 1385 در شهر بیرجند برابر 9/53 درصد رخ داده است.

 

 

پس از این شهر، شهرهای زنجان و اهواز به ترتیب با 48درصد و 9/39 درصد رشد قرار گرفته‌اند. در مقابل، کمترین رشد نیز در شهرهای زاهدان (4/4 درصد) و بجنورد (1/6درصد) رخ داده است.

 

* اجاره بهای واحد‌های مسکونی همگون تر نسبت به قیمت زمین

 

متوسط اجاره‌بهای پرداختی بابت یک متر مربع واحد مسکونی (اعم از آپارتمان و ویلایی) مانند قیمت واحد‌های مسکونی، نسبت به قیمت زمین در شهرهای مختلف همگون تر بوده است، به طوری که بیشترین نرخ اجاره بها به ازای یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی مربوط به تهران و برابر 42 هزار و 273ریال و کمترین نرخ متعلق به زاهدان با 9 هزار 62 ریال بوده است و نسبت این دو حدود 5/4 برابر است، در مقابل اختلاف قیمت یک متر زمین که برای این دو شهر (بیشترین و کمترین) نزدیک به 10 برابر بوده است.

 

*بیشترین اجاره بها متعلق به تهران و کمترین زاهدان

 

بیشترین اجاره بهای هر متر مربع واحد مسکونی پس از تهران متعلق به شهرهای بوشهر، رشت، کرج، بندرعباس و قزوین و در مقابل، کمترین اجاره بها متعلق به زاهدان، یزد و کرمان بوده است.

 

 

رشد اجاره بها نیز همگون‌تر از رشد قیمت زمین و همچنین قیمت واحد‌های مسکونی بوده است، به طوری که بیشترین رشد اجاره بها به ترتیب متعلق به شهرهای قم (8/33 درصد)، یاسوج (2/30 درصد) بیرجند( 7/28 درصد) و ایلام (9/25 درصد) و در مقابل، کمترین رشد اجاره بها متعلق به شهرهای تبریز (8/1درصد)، کرمان (2/1 درصد) و سنندج (5/0 درصد) بوده است.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید