شعر طنز : مدرک دیپلم

 

 

 

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟

مدرک دیپلمم اینجاست ولی کار کجاست؟

هر کجایی که من مدرک خود را بردم

پاسخ این بود که یک پارتی پولدار کجاست؟

روز و شب هر چه دویدم پی همسر گفتند

از برای چو تویی همسر و غمخوار کجاست؟

پدر دختره تا دید مرا با فریاد

گفت اوٌل تو بگو درهم و دینار کجاست؟

خانه در جردن و شمران چه داری بچه؟

پست و عنوان و یا حجره و انبار کجاست؟

ست الماس و گلوبند زمرد که به آن

بکند دختر من فخر در انظار کجاست؟

یک عدد بنز مدل 98 دو در

تا کند فیس در آن در بر اغیار کجاست؟

اعتیاد ار که نداری و سلامت هستی

برگی پاکی ژن از دکتر و بهیار کجاست؟

هر چه فریاد زدم حرف مراکس نشنید

که به دادم برسد؟ گوش بدهکار کجاست؟

نیست چون بهر جوان عیب اکنون حمٌالم

توی میدان بکنم باربری، بار کجاست؟

مدرک دیپلم خود را بفروشم به دو پولزن زندگی شما کدومه ؟

 

/ 0 نظر / 5 بازدید