سکوت را دوست دارم

سالهاست که روزه سکوت گرفته ام

 

گاهی اوقات سکوت میکنی چون آنقدر رنجیده ای که نمیخواهی حرفی بزنی،
گاهی اوقات سکوت میکنی چون واقعا حرفی برای گفتن نداری،
گاه سکوت یک اعتراض است،
گاهی هم یک انتظار،
اما بیشتر اوقات سکوت برای این است که هیچ کلمه ای نمی تواند غمی را که تو در وجودت داری توصیف کند...

/ 0 نظر / 73 بازدید